Selamat, Ya!

Senin, 20 Oktober 2014.

“Sesungguhnya bersabar yang hakiki adalah sabar pada hantaman pertama.”

– Muttafaq ‘alaih. 

***

Maksudnya? Hantaman pertama di semester 3, UTS?

Waw, selamat ya 😀

Anda sangat beruntung.